fbpx

Bockröj i Blekinge

Fritiof Jr, platschef Metaremåla: ”Grabbarna gör ett starkt jobb här på fältet. Det är en snårig utmaning men målet är att återställa hagarna till vad dom var för 100 år sen och vi är på god väg. Mycket god..”

Fritjof Jr är en av våra stiliga naturvårdare ute på uppdrag i Blekinge. Getter är i första hand buskätare, som mår bäst av kvistar, löv och bark, så de är optimala för starkt igenvuxna betesmarker. Där getterna betar ökar aktiviteten hos växtligheten genom att lövverket glesas ut och solens ljus når längre ned. Samtidigt gödslas magra och svårtillgängliga marker, och en mångfald av arter som idag lever i skymundan får möjlighet att breda ut sig.

På en ö utanför Stillaryd har vi också ett team på plats som rensar sly och skymmande växter. Just den här ön har mycket enbuskar som tagit över vilket de ska få bukt med så fler arter har en chans att få växa fram.

Lämna ett svar