Buy our cheese

Vi säljer våra produkter på lokala marknader och genom REKO-ringar och i vissa utvalda gårdsbutiker. Ibland deltar vi även på evenemang. Vi har i dagsläget ingen egen gårdsbutik men studiebesök och köp av ost går att ordna efter överenskommelse – kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt.

En REKO-ring är en digital marknad på facebook där konsumenter och producenter möts utan mellanhänder. Utlämningar sker regelbundet, aktuell information finns i respektive facebook-grupp:
REKO-ring Mörrum
REKO-ring Sölvesborg
 REKO-ring Olofström
REKO-ring Karlshamn
– REKO-ring Ronneby
– REKO-ring Karlskrona
REKO-ring Tingsryd
– 
REKO-ring Älmhult

We sell our cheese in local markets through REKO in Blekinge (read more about REKO by joining the respective facebook groups, listed as “REKO-ring..” above.

De gårdsbutiker som brukar ha våra produkter är / you may find our products in these farm shops:
Äggaboden i Gärestad
Brödhultsgården i Kyrkhult
Riksdagsmannagården i Törneryd

Restauranger vi samarbetar med / we cooperate with these restaurants:
Karlshamns Golfkrog
Brasseriet Fridolf i Karlshamn

Evenemang som vi deltar i framöver är / upcoming events:
Gårdsbutiksrundan Matlust och Växtkraft i Blekinge – vi står hos Frida på Staxgård, 12-13 september kl 10:00 – 15:00

diggEAT festivalen – Ost- och bilprovning 23 september kl. 18:30 – 20:00 vid Börjessons bil i Karlshamn